Halk Eğitim Arapça Kursu

  En eski yazılı metinlerin Arapça olması bize bu dilin ne kadar eski ve köklü olduğunun göstergesidir.Arapça Sami dil ailesinden gelmekle birlikte Arapça ile beraber Aramca,Süryanice gibi diller doğmuştur fakat diğer dillerin bir süre sonra kaybolmasına karşın Arapça dili hala sürmeye devam etmiştir.Arapların Kabe duvarına yazdıkları şiirler hala bilinmektedir.Fakat Kur’an nazil olunca onun karşısında söyleyecek söz bulamamışlardır.

 Arapca dilinin dikkat çeken bir özelliği kelimenin yazılışıyla söylenişinin aynı olmasıdır.Türkçe ile farkı harflerin gırtlaktan çıkıyo olmasıdır.Arapça dersinde ilk kademedeki dersler harflerin yazılışı,okunuşu,isim ve sıfat tamlamaları,sayılar,günler,aylar,fiil ve isim cümleleri,telafuz,diyalog,kaset dinleme,türkçeden arapçaya çeviri ve okuduğunu anlama ve yazmadır.Arap dilinin kelime haznesi en zengin dillerdendir.Arapça’da kelimede bir çok anlam yüklüdür.Arap dilini diğer dillerden ayıran bir yönü ise halk arasında ki konuşmaların farklılık göstermesidir.islam’ın yayılmasıyla Arapça konuşanlarınb insanların sayısı gün geçtikçe arttı.

  Dünyada ortalama 250 milyon insan Arapça konuşmaktadır.Dil toplumu yansıtan en önemli faktördür.Günümüzde Arapça dili Birleşmiş Milletler’deki beş resmi dilden biri olarak kabul edilmiştir.Türkçe kelimelerinin yüzde kırkını Arapça kelimeler oluşturmaktadır.

  İslamı iyi anlamak,eski Arap el yazılarını okumak amacıyla Arap diline ilgi gün geçtikçe artmaktadır…

  • Kategori yok