Halk Eğitim Basit Nakış İğne Teknikleri Kursu

   Bu branşta basit nakış iğne tekniklerine uygun deseni araştırıp hazırlayabilme ve iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılarak nitelikli elemanlar yetiştirilir.

   Basit nakış iğne tekniklerinden bir kaçı ise şunlardır ;yatık buhara iğnesi ,kumaşı yüzünden işleme ,fantezi sap iğnesi ,alttan evalı , makine dikişi , girit iğnesi ,gölge işi , çin iğnesi , çapraz iğne ,fransız düğümü ,zincir iğnesi , geçmeli çapraz iğnesi , oyulgama iğnesi vs.

   Halk Eğitim ‘inde verilen bu program sonunda bireyler el sanatları teknolojisi alanında turistik ve hediyelik üretimi yapan işletmelerde ,desen üretimi yapan işletmelerde ,küçük atölyelerde kolaylıkla iş imkanı bulabilirler.

  • Kategori yok