Halk Eğitim Osmanlı Türkçesi Kursu

  Osmanlı Türkçesi ,Osmanlıca diye de bilinir.Bu dil Osmanlı Devletin döneminde kullanılan Arapça ve Farsça dilleri altında kalmış eski Türk diline verilen isimdir.Alfabetik olarak Türkçe’ye uyarlanmıştır.20.yy’da Modern Türkiye Türkçesi dönemi başlamıştır.Bilindiği gibi Harf Devrimi ile Latin harfleri kullanılmaya başlamıştır.Bununla birlikte Osmanlıca diline son verilip yeni dil kullanılmaya başlanmıştır.

  Günlük hayatta kullanılmayan bu dil,Osmanlı eğitimli seçkinlerin kullandığı yazışma dilidir.En belirgin özelliği ise  Türkçe üzerinde Arapça ve Farsça gibi dilleri serbestçe kullanma imkânı tanınmasıdır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan sonra kalkan bu dil,Türk Dil Kurumu tarafından yabancı kelimeler Türkçe’ye çevrilmiş ve modern Türk dili olarak kullanıma konulmuştur.19. yüzyılda standart yazı dili ihtiyacının belirmesiyle birlikte Osmanlı dili kalkmıştır.Türkçe’nin güçlendirilmesi adına daha çok Türkçe’ye yönelmişlerdir.

    Osmanlıca, Türkçe’den bir dil olarak görüldü. Buna karşı Osmanlı kültürüne yakınlık duyan bir grup, Osmanlı yazı dilinin de Türkçe’nin bir lehçesi olduğunu unutturmamak adına Osmanlı Türkçesi deyimi tercih edilmiştir.

   Türkiye Türkçesi’nde en eski metinlerde toplam kelime hazinesinin üçte biri ya da yarısı Arapça ve Farsça çevirilerden oluşur. 15.yüzyıl ortalarında kullanılan Türkçe, bugünkü dilinden çok uzak değildir.O dönemin yazı örneklerinden bir çoğu, konuşma Türkçesine yakındır.

  • Kategori yok